วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 8)
2/7/55
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2   ซักถามเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาแต่ ต้องตักเตือนเรื่องการส่งการบ้าน
-
ตรวจการบ้านนักเรียน  สอนนักเรียนชั้น ป.5 นักเรียนตั้งใจเรียน ส่งงานครบเรียบร้อย
-
ตรวจการบ้าน ตรวจผลงานนักเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตพืช
3/7/55

- ยืนเวณประจำวันตอนเช้า รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ช่วยงานวิชาการสรุปสถิตินักเรียนประจำวัน
-  เข้าสอนนักเรียน ชั้น .6  นักเรียนมีความตั้งใจ  มีการถามตอบในเวลาเรียน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม พร้อมให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
-
คุมนักเรียนทำความสะอาด ติดตารางเวณประจำวัน จัดห้องเรียน
4/7/55

- ตรวจเวรทำความสะอาดบริเณตอนเช้า และทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2และ .5 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
5/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น .2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ถ้าไม่เข้าใจก็จะถาม
-
ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
-
ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
-
ประชุมเรื่องโครงการเพศศึกษารอบด้าน
 6/7/55 

- เข้าสอนนักเรียนชั้น .2 และ .6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
-
จัดห้องวิทยาศาสตร์
ร่วมกิจกรรมธรรมะ

นำเสนอผลงาน ป.6 เรื่องอาหาร
ป.5 ศึกษาวัฏจักรชีวิตพืช

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 7)
25/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน ช่างคิด ช่างสังเกต
-
ตรวจการบ้านนักเรียน เช็คคะแนน
-
สอนนักเรียนชั้น ป.5 สรุปเรื่องความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะต่างๆและขึ้นเรื่องอาหาร
26/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีการถามตอบในเวลาเรียน
- ศึกษางานธุรการต่างๆในชั้นเรียน
- ร่วมกิจกรรมการงานของนักเรียนร่วมกับ แม็กกี้ ในการจักกิจกรรมการทำอาหาร
-
คุมนักเรียนทำความสะอาด
27/6/55
- ตรวจนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่ตอนเช้า  และทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า
ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2 และ .5 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
-
ช่วยครูทำความสะอาดห้องการงาน
28/6/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น .2    นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ถ้าไม่เข้าใจก็จะถาม
-
ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
-
ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
-
ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน  
 29/6/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น .2 และ .6  นักเรียนตั้งใจเรียนดี ส่งงานครบ  ถูกต้อง
-
เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน
ร่วมกิจกรรมธรรม

         ร่วมแข่งทำอาหารกับทางแม็กกี้  สู้ๆ ๆๆครูกับ นร ใครจะชนะ ฮาๆๆ