วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 8)
2/7/55
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2   ซักถามเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาแต่ ต้องตักเตือนเรื่องการส่งการบ้าน
-
ตรวจการบ้านนักเรียน  สอนนักเรียนชั้น ป.5 นักเรียนตั้งใจเรียน ส่งงานครบเรียบร้อย
-
ตรวจการบ้าน ตรวจผลงานนักเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตพืช
3/7/55

- ยืนเวณประจำวันตอนเช้า รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ช่วยงานวิชาการสรุปสถิตินักเรียนประจำวัน
-  เข้าสอนนักเรียน ชั้น .6  นักเรียนมีความตั้งใจ  มีการถามตอบในเวลาเรียน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม พร้อมให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
-
คุมนักเรียนทำความสะอาด ติดตารางเวณประจำวัน จัดห้องเรียน
4/7/55

- ตรวจเวรทำความสะอาดบริเณตอนเช้า และทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2และ .5 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
5/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น .2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ถ้าไม่เข้าใจก็จะถาม
-
ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
-
ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
-
ประชุมเรื่องโครงการเพศศึกษารอบด้าน
 6/7/55 

- เข้าสอนนักเรียนชั้น .2 และ .6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
-
จัดห้องวิทยาศาสตร์
ร่วมกิจกรรมธรรมะ

นำเสนอผลงาน ป.6 เรื่องอาหาร
ป.5 ศึกษาวัฏจักรชีวิตพืช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น