วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน(สัปดาห์ที่ 11)

23/7/55
                                      วันนี้ ดีใจ ได้ออกค่ายวิทยาศาสตร์  เย้ๆๆ


                                           นี่ เจ้าแมลง ก็มีความสำคัญมากในระยบบนิเวศ น่ะ

                                                   มาวันนี้  ได้ความรู้ กลับ รร เพียบเลยค้า
24/7/55

-  รับนักเรียนหน้าโรงเรียน    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .6   นักเรียนตั้งใจเรียนมาก ตอบคำถามจากผู้สอนได้
ตรวจการบ้านนักเรียน นักเรียนบางคนไม่ส่งงาน ผู้สอนทำการกล่วตักเตือน
 - ประชุมกีฬาอำเภอ กับ ผ. อ และคณะครู

25/7/55

- ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  มีการนำเสนอ สาระน่ารู้กับ วิทยาศาสตร์
-สอนนักเรียนชั้น ม.2  นักเรียนมีความตั้งใจในการทดลอง   และสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง
-สอน ป .5 นักเรียนมีความสนใจในเรื่องที่เรียนดี   มีซักถามขณะครูสอน
26/7/55
-  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
- สอนนักเรียน ชั้น ม.2และนักเรียนชั้น ป.5  นักเรียนมีความตั้งใจเรียนดี ส่งงานเรียบร้อยดี
- ตรวจการบ้าน และลงคะแนนนักเรียน
 27/7/55
กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น 2 โดยให้นักเรียนแบ่งกลุมทำการทดลอง
 - ร่วมกิจกรรมฝึกจริยธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น